Zakres wsparcia

Wsparcie informatyczne Premium jest swiadczone na odleglość w miejscu wskazanym przez klienta i obejmuje obsługę sprzętu zakupionego od Orange, systemów operacyjnych (zainstalowanych fabrycznie na sprzęcie) zakupionym od Orange, oraz aplikacji dodatkowych w zakresie:

 • usuwania awarii w biurze klienta
 • konfiguracji/rekonfiguracji – instalacja, reinstalacja oraz zaawansowana modyfikacja realizowana zarówno zdalnie jak i on- site
 • konsultacji informatycznych – konsultacja telefoniczna oraz proste modyfikacje realizowane w sposób zdalny

Systemy operacyjne

Konfiguracja/rekonfiguracja:

 • formatowanie dysku twardego
 • tworzenie partycji
 • instalacja systemu operacyjnego

Oprogramowanie

Usuwanie awarii:

 • szczegółowa diagnoza problemu
 • przywracanie systemu
  z zewnętrznego nośnika
 • Recovery CD

Laptopy

Usuwanie awarii:

 • szczegółowa diagnoza problemu
 • rekonfiguracja systemu operacyjnego
 • kontakty z producentem sprzętu